krok1
krok1

Przepusty transformatorowe

I. PRZEPUSTY TRANSFORMATOROWE TYPU DT 10÷30 kV

Opis:
Kompletne przepusty transformatorowe wykonane według norm DIN. Części ceramiczne wykonywane z tworzywa rodzaju C110.

Zastosowanie:
Izolatory przeznaczone do stosowania w elektroenergetycznych transformatorach olejowych napowietrznych i wnętrzowych po stronie średniego napięcia prądu przemiennego do 630 A

Typ:
DT 10 Ni 250, DT 10 Nf 250, DT 20 Ni 250, DT 20 Nf 250, DT 30 Ni 250, DT 30 Nf 250 - karta katalogowa

 

II. PRZEPUSTY TRANSFORMATOROWE TYPU PT 10÷30 kV

Opis:
Kompletne przepusty transformatorowe wykonane według norm PN. Części ceramiczne wykonywane z tworzywa rodzaju C110.

Zastosowanie:
Izolatory przeznaczone do stosowania w elektroenergetycznych transformatorach olejowych napowietrznych i wnętrzowych po stronie średniego napięcia prądu przemiennego do 630 A

Typ:
PT 10/250, PT 15/250, PT 20/250, PT 30/250, PT 10/630, PT 15/630, PT 20/630, PT 30/630 - karta katalogowa

 

III. PRZEPUSTY TRANSFORMATOROWE – CZĘŚCI CERAMICZNE 10÷30 kV

Opis:
Części ceramiczne wykonywane z tworzywa rodzaju C110.

Zastosowanie:
Jako części izolacyjne do montażu przepustów transformatorowych tupu DT 10÷30.

Typ:
10 Ni 250, 10 Nf 250, 20 Nf 250, 30 Nf 250, 10 Ni 630, 10 Nf 630, 20 Nf 630, 30 Nf 630, 10 Nf 1000, 20 Nf 1000, 30 Nf 1000, 10 Nf 3150, 20 Nf 3150, 30 Nf 3150 - karta katalogowa

 

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1