krok1
krok1

Certyfikaty

Jakość – gwarantem trwałości sukcesu.

Od samego początku istnienia Firmy do spraw związanych z jakością przywiązywano wielką wagę. Początkowo koncentrując się na jakości wyrobu, później rozszerzając zasady działania przez jakość na wszystkie obszary działania Firmy.

W 1992 roku podjęto decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. Zwieńczeniem tych działań było uzyskanie certyfikatu na zgodność Systemu z normą ISO 9002 wydanego przez firmę SGS-Yarsley w 1995 roku. W 1998 rozszerzono zakres o projektowanie i uzyskano certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:1994. Od tamtej pory System Zarządzania Jakością jest stale doskonalony czego dowodem są kolejne przedłużenia ważności certyfikatu wydawane po systematycznych auditach recertyfikacyjnych.

Zintegrowany System Zarządzania.

W 2001 roku wdrożono System Zarządzania Środowiskowego, który uzyskał certyfikat na zgodność z normą ISO 14001:1996.

Wprowadzony na szeroką skalę recycling izolatorów wycofanych z eksploatacji przyniósł wymierne efekty zarówno dla Firmy jak i dla środowiska.

Stale doskonalony zintegrowany System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskowego jest gwarantem stałego rozwoju Firmy i podtrzymywania znaczącej roli na globalnym rynku producentów izolatorów elektroenergetycznych. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia.

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi.

Stale podnoszona jakość wyrobów to także efekt wieloletniej współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i badawczymi. Wśród nich należy wymienić Instytut Energetyki w Warszawie, Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, czy Politechnikę Rzeszowską. Dzięki tej współpracy wielokrotnie udało się pokonać ograniczenia w zakresie rozszerzenia możliwości oferowania wyrobów o najwyższej jakości i nowoczesności rozwiązań.

ISO 14001                                               ISO 9001
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1