krok1
krok1

Izolatory

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, to największy w kraju i liczący się w świecie producent izolatorów elektroenergetycznych. Produkowane izolatory są wyrobami znormalizowanymi, spełniającymi wymagania zarówno norm krajowych jak również norm zagranicznych i międzynarodowych. Pozwala to na szerokie ich stosowanie jako elementów izolacyjnych i konstrukcyjnych w sieciach i rozdzielniach elektroenergetycznych oraz w budowie aparatów i urządzeń elektrycznych .

W ofercie produkcyjnej znajdziecie państwo:

  • IZOLATORY LINIOWE CERAMICZNE I KOMPOZYTOWE
  • IZOLATORY TRAKCYJNE
  • IZOLATORY WSPORCZE NAPOWIETRZNE CERAMICZNE I KOMPOZYTOWE
  • OSŁONY IZOLACYJNE
  • PRZEPUSTY STACYJNE WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNO-WNĘTRZOWE
  • PRZEPUSTY TRANSFORMATOROWE
     
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1