krok1
krok1

Historia

1938

 

Rozpoczęcie budowy fabryki porcelany o zdolności docelowej 600 ton rocznie.

 

Sierpień 1939

 

Uruchomienie produkcji izolatorów porcelanowych.

 

1948

 

Upaństwowienie fabryki.

 

1951 – 1960

 

 

Rozbudowa fabryki. Wzrost zdolności produkcyjnych do 2300 ton/rok.

Początek eksportu do krajów Europy Zachodniej.

 

1961 – 1965


 

Budowa wydziału W30 o zdolności produkcyjnej 5000 ton/rok. Rozpoczęcie produkcji izolatorów liniowych długopniowych i stacyjnych wsporczych na 110 kV oraz osłon wielkogabarytowych na 220 kV.

 

1971 – 1980

 

 


 

Instalacja najnowocześniejszych maszyn i urządzeń.

Wprowadzenie do produkcji tworzywa wysokoglinowego klasy C130.

Poszerzenie oferty produkcyjnej o izolatory długopniowe na napięcia do 400 kV (160 i 210 kN) oraz izolatorów osłonowych do wyłączników DLF na 110 kV.

 

1981 – 1990

 

Modernizacja wydziału W10 i początek modernizacji wydziału W30.

 

Czerwiec 1992

 

 

Prywatyzacja – fabryka staje się spółką akcyjną i przyjmuje obecną nazwę:

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL Spółka Akcyjna.

 

1992 – 1994

 

 

Wdrożenie Sytemu Zapewnienia Jakości zgodnego z normami ISO serii 9000.

Uzyskanie certyfikatu na zgodność systemu z normą ISO 9002:1994.

 

1994 – 2000

 

Automatyzacja, komputeryzacja, rozwój asortymentu produkcyjnego, rozwój eksportu.

 

2000

 

 

Restrukturyzacja zakładu. Powstanie grupy kapitałowej:

ZAPEL SA, Zapel Probud Sp.z o.o., Zapel Serwis Sp.z o.o.

 

2001

 

Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001.

 

2002

 

Przejęcie 100% udziałów odlewni aluminium INNOWACJA Sp.z o.o.

 

2006 – 2007

 

Utworzenie oddziału produkcji izolatorów kompozytowych.

 

2008 – 2012
 

 

Budowa i uruchomienie Oddziału Produkcji Osłon Wielkogabarytowych (OPOW) umożliwiającego produkcję osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia do 1100 kV.

 

Na najstarszym wydziale produkcyjnym zakładu znajduje się Izba Tradycji, w której zachowano jeden z pierwszych pieców węglowych do wypału elektroporcelany oraz inne urządzenia z tamtego okresu i wiele innych eksponatów związanych z historią firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1