krok1
krok1

Kim jesteśmy

Największy producent w Polsce

Firma ZPE ZAPEL S.A., działająca od 1939 roku, jest największym w Polsce producentem izolatorów porcelanowych i kompozytowych. Oferuje szeroki asortyment wyrobów, obejmujący izolatory liniowe stojące i wiszące, stacyjne wsporcze i przepustowe oraz aparatowe wsporcze, przepustowe i osłonowe.

 

Izolatory na zamówienie

Istotną pozycją w programie produkcyjnym ZPE ZAPEL stanowią izolatory produkowane na zamówienie poszczególnych producentów aparatów i urządzeń elektrycznych. W grupie tej można wymienić osłony do wyłączników, odgromników, przekładników napięciowych i prądowych, dzielników napięcia, kondensatorów, głowic kablowych, bezpieczników wysokonapięciowych itp. Wyroby mogą być dostarczane w postaci izolatorów zmontowanych (części ceramiczne z zamontowanymi okuciami metalowymi i innymi detalami jak sworznie, iskierniki itp.) oraz w postaci samych części ceramicznych.


 

Niezawodność

Wysoka niezawodność eksploatacyjna, wyrażająca się uzyskaniem i utrzymaniem wymaganych parametrów, głównie w zakresie wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałości elektrycznej, odporności na wpływy narażeń środowiskowych (czynniki atmosferyczne, zanieczyszczenia) - jest zapewniana poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanie wysokiej jakości materiałów, detali i półwyrobów, a także nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz technik wytwarzania.

 

Spełniamy normy krajowe i światowe

Produkowane izolatory są wyrobami znormalizowanymi, spełniającymi wymagania zarówno norm krajowych jak również norm zagranicznych i międzynarodowych. Pozwala to na szerokie ich stosowanie jako elementów izolacyjnych i konstrukcyjnych w sieciach i rozdzielniach elektroenergetycznych oraz w budowie aparatów i urządzeń elektrycznych.

 

Misja

Chcemy stale udoskonalać nasze wyroby oraz poszerzać zakres swojej oferty tak, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom naszych klientów w zakresie jakości, niezawodności oraz innowacyjności produkowanych izolatorów.
Zadanie to będziemy realizować wspólnie z naszymi klientami oraz organizacjami branży energetycznej, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę w produkcji izolatorów.

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1