krok1
krok1

Przepusty stacyjne

I. PRZEPUSTY STACYJNE WNĘTRZOWE TYPU SP

Opis:
Przepustowe stacyjne sworzniowe wykonywane z tworzywa rodzaju C130, okuwane w okucia aluminiowe bądź żeliwne cynkowane zanurzeniowo, łączone z porcelaną przy pomocy spoiwa siarkowego.

Zastosowanie:
Izolatory przeznaczone do izolacji przejść przewodów przez ściany rozdzielni w warunkach wnętrzowych, prądu przemiennego do 3150 A, średniego napięcia i częstotliwości do 100 Hz.

TYP:
SP4/1/250, SP4/1/400, SP4/1/630, SP4/12/250, SP8/12/400, SP8/12/630, SP4/24/250, SP8/24/400, SP8/24/630, SP4/36/250, SP8/36/400, SP8/36/630 - karta katalogowa

 

II. PRZEPUSTY STACYJNE NAPOWIETRZNO-WNĘTRZOWE TYPU SPN

Opis:
Przepustowe stacyjne sworzniowe wykonywane z tworzywa rodzaju C130, okuwane w okucia aluminiowe bądź żeliwne cynkowane zanurzeniowo, łączone z porcelaną przy pomocy spoiwa siarkowego.

Zastosowanie:
Izolatory przeznaczone do izolacji przejść przewodów przez ściany rozdzielni w warunkach napowietrzno-wnętrzowych, prądu przemiennego do 3150 A, średniego napięcia i częstotliwości do 100 Hz.

TYP:
SPN4/12/250, SPN8/12/400, SPN8/12/630, SPN4/24/250, SPN8/24/400, SPN8/24/630, SPN8/24/1250, SPN4/36/250, SPN8/36/400, SPN8/36/630, SPN8/36/1250 - karta katalogowa

 

III. SZYNOWE PRZEPUSTY STACYJNE WNĘTRZOWE TYPU SPS I NAPOWIETRZNO-WNĘTRZOWE TYPU SPSN

Opis:
Przepustowe stacyjne szynowe wykonywane z tworzywa rodzaju C130, okuwane w okucia aluminiowe bądź żeliwne cynkowane zanurzeniowo, łączone z porcelaną przy pomocy spoiwa siarkowego. Dostarczane bez szyn prądowych.

Zastosowanie:
Izolatory przeznaczone do izolacji przejść przewodów przez ściany rozdzielni w warunkach wnętrzowych lub napowietrzno-wnętrzowych, prądu przemiennego do 3150 A, średniego napięcia i częstotliwości do 100 Hz.

TYP:
SPS8/12/1000, SPS8/12/2000, SPS12/12/3150, SPSN12/12/2500, SPSN12/12/3150, SPS8/24/1000, SPS8/24/2000, SPS12/24/3150, SPSN8/24/2000 - karta katalogowa

 

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1