krok1
krok1

Prace badawczo-rozwojowe ZPE ZAPEL S.A.

Prace badawczo-rozwojowe ZPE ZAPEL S.A.

 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale realizują projekt pt.

 

„Prace badawczo-rozwojowe ZPE ZAPEL S.A. w celu opracowania technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Cel projektu:

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL Spółka Akcyjna zakłada prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania osłon ceramicznych kilkusegmentowych o maksymalnych wymiarach Ø800mm x H10000mm, na napięcia max 1050kV

 

Całkowita wartość projektu : 3 824 239.64 zł

 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 645 464.48 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r.

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1