krok1
krok1

Dofinansowanie Projektu „Zwiększenie skali prac …”

 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale realizują w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka” działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt :

 

Zwiększenie skali prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez

ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych

na ultrawysokie napięcia UHV”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu : 6.617.400,00 PLN

Dofinansowanie 2.636.200,00 PLN

 

 

Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 01.07.2019r. do 30.06.2022r. i przewiduje zakup sprzętu do wyposażenia Laboratorium Badawczo – Rozwojowego oraz urządzeń, niezbędnych do realizacji prac B+R nad opracowaniem technologii produkcji innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV.

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1