krok1
krok1

Dofinansowanie Projektu „Nowe inwestycje o wysokim…”

 

 
 
 
 
 
Pragniemy poinformować, że projekt inwestycyjny:
 
"Uruchomienie produkcji innowacyjnych, wielkogabarytowych izolatorów osłonowych w ZPE ZAPEL S.A."
 
realizowany przez nasz Zakład został dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4.: "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".
Nazwa beneficjenta: ZPE ZAPEL S.A.
Wartość projektu: 25 280 000 zł
Udział środków UE: 12 640 000 zł
Okres realizacji: od 01.04.2010 do  31.01.2012
 
 
Przydatne linki:
www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.parp.gov.pl
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1