krok1
krok1

Покрышки - Защиты изоляторов

I. MAKSYMALNE WYMIARY OSŁON CERAMICZNYCH

Opis:
Osłony ceramiczne wykonywane z tworzywa rodzaju C130 jako elementy jednoczęściowe o gabarytach określonych na rysunku. Mogą być bez okuć lub okuwane w okucia aluminiowe albo żeliwne cynkowane zanurzeniowo, łączone z porcelaną przy pomocy spoiwa cementowego, wytrzymałe na duże obciążenia zginające i ciśnieniowe.

Zastosowanie:
Przeznaczone do napowietrznych i wnętrzowych urządzeń elektroenergetycznych prądu przemiennego o częstotliwości do 100 Hz. Stosowane w takich urządzeniach jak: wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki, przekładniki, ograniczniki przepięć, przepusty, głowice kablowe i kondensatory.
karta katalogowa

 

II. MAKSYMALNE WYMIARY OSŁON CERAMICZNYCH KLEJONYCH

Opis:
Osłony ceramiczne wykonywane z tworzywa rodzaju C130 jako elementy wieloczęściowe łączone ze sobą poprzez klejenie o gabarytach określonych na rysunku. Mogą być bez okuć lub okuwane w okucia aluminiowe albo żeliwne cynkowane zanurzeniowo, łączone z porcelaną przy pomocy spoiwa cementowego lub siarkowego, wytrzymałe na duże obciążenia zginające i ciśnieniowe.

Zastosowanie:
Przeznaczone do napowietrznych i wnętrzowych urządzeń elektroenergetycznych prądu przemiennego o częstotliwości do 100 Hz. Stosowane w takich urządzeniach jak: wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki, przekładniki, ograniczniki przepięć, przepusty, głowice kablowe i kondensatory.
karta katalogowa

 

III. RODZAJE OSŁON CERAMICZNYCH

Opis:
Rodzaje i kształty osłon zależą od wymagań odbiorcy i przewidzianego zastosowania. Mogą to być wyroby z kloszami lub bez, w kształcie cylindra, stożka lub beczki, z kloszami stałymi lub przemiennymi, z końcówkami montażowymi prostymi, grysikowanymi, rowkowanymi bądź profilowanymi, z powierzchnią o zadanej chropowatości pod uszczelnienia, okuwane lub bez okuć. Przykładowe kształty przedstawiono na rysunku.

Zastosowanie:
Przeznaczone do napowietrznych i wnętrzowych urządzeń elektroenergetycznych prądu przemiennego o częstotliwości do 100 Hz. Stosowane w takich urządzeniach jak: wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki, przekładniki, ograniczniki przepięć, przepusty, głowice kablowe i kondensatory.
karta katalogowa

реализация: ideo
Поддержка: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 173
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1