krok1
krok1

Struktura organizacyjna

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Boguchwała

Zarząd i Kierownicy Działów

Rada Nadzorcza

   

Roman Leśniak
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Marek Augustyn
Przewodniczący Rady Nadzorczej
   

Jacek Leśniak
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor

      Janina Gnatek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   

Zbigniew Sowa
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor

     

Mirosław Poliwka
Członek Rady Nadzorczej

Zofia Majer
Dyrektor ds. Finansowych

Główny Księgowy

   
     Wiesław Chlipała
Dyrektor ds. Produkcji
   
    

Jacek Seredyński
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

   

   

Piotr Ślusarz
Kierownik Działu Jakości
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości

   
    Wiesław Siorek
Kierownik Działu Logistyki
   
    Robert Puszkarz
Kierownik Działu Księgowości
   
Barbara Kolis
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
   

   

Anna Towarnicka
Kierownik Działu Technologii, Informatyki i Rozwoju
   
    Adam Pelczarski
Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu
   
     Wacław Celtner
Kierownik Wydziału Produkcji Elektroporcelany
   
     Marcin Augustyn
Kierownik Działu Produkcji Kompozytów
   

 

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 173
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1